LänkCentrum.se Annonsera på LänkCentrum
Sök efter 
» Lägg till länk
» Kontakta oss
» Hjälp

Statliga museer

Föreslå kategori  RSS-flöde inom statliga museer
LänkCentrum » Konst och kultur » Museer » Statliga museer

Arkitekturmuseet 
Arkitekturmuseets basverksamhet heter "Arkitektur i Sverige - funktion, konstruktion och estetik". Här visas och diskuteras svensk arkitektur.
Information | Felrapportera - http://www.arkitekturmuseet.se/
Armémuseum 
Armémuseum visar människornas villkor under krig och fred, genom ett antal realistiska scener.
Information | Felrapportera - http://www.armemuseum.org/
Etnografiska Museet 
Etnografiska Museet är en del av myndigheten Statens Museer för Världskultur.
Information | Felrapportera - http://www.etnografiska.se/
Historiska museum, Statens 
Historiska museets samlingar spänner över tusentals år - från stenåldern fram till idag. Dessa speglar människan och hennes materiella kultur över mycket lång tid.
Information | Felrapportera - http://www.historiska.se/
Marinmuseum 
På Marinmuseum upplever du den svenska marinens spännande historia från stormaktsväldet till nutid.
Information | Felrapportera - http://www.marinmuseum.se/
Maritima museer, Statens 
Statens maritima museer verkar för bevarande och levandegörande av det maritima kulturarvet.
Information | Felrapportera - http://www.maritima.se/
Nationalmuseum 
Med museets rika samlingar som grund görs utställningar som belyser historien och vår tid ur ett konsthistoriskt perspektiv. Nationalmuseum ansvarar även för hela eller delar av samlingarna på ett antal slott och herresäten i landet, t.ex på Läckö slott och Gripsholms slott.
Information | Felrapportera - http://www.nationalmuseum.se/
Naturhistoriska riksmuseet 
Naturhistoriska riksmuseet skall vara ett kunskapscentrum och en levande mötesplats för både allmänhet och experter. Här hittar du bl.a. stora samlingar som består av 9 miljoner föremål, djur, växter, svampar och mineral från hela världen och från olika tidsåldrar.
Information | Felrapportera - http://www.nrm.se/
Nordiska museet 
Tillsammans med nittio andra museer arbetar Nordiska museet aktivt inom Samdok, som står för samordning, samtid och samarbete och är ett forum för museernas uppgift att med ord, bild och föremål fånga hur det är att leva i vår tid - vad människor gör, vad de tänker och tycker och hur de ordnar sin tillvaro.
Information | Felrapportera - http://www.nordiskamuseet.se/
Sjöhistoriska museet 
Sjöhistoriska museet är centralmuseum för handelssjöfart, sjöförsvar och skeppsbyggeri i Sverige.
Information | Felrapportera - http://www.sjohistoriska.se/
Vasamuseet 
Skeppet Vasa, från år 1628, är en tidsmaskin, en unik konstskatt, en folkhemskändis och mycket mycket mer! Upptäck verksamheten på Skandinaviens populäraste museum.
Information | Felrapportera - http://www.vasamuseet.se/
Östasiatiska museet 
Östasiatiska museet har unika samlingar från Asien. Samlingarnas tyngdpunkt ligger på arkeologi och konst från Kina, Japan, Indien Korea och Sydostasien.
Information | Felrapportera - http://www.ostasiatiska.se/
Här hittar du mer information om Statliga museer på webben: